Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ / докторант Борислава Георгиева

   

Професионална Автобиография

 

bobi1

Борислава Георгиева

Email: ahbg@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161 394

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

  • Редовен докторант от 01.02.2016 – Аналитична Химия, СУ „Св. Кл. Охридски”
  • Магистър, 2015 – „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”, СУ „Св. Кл. Охридски”

Специализации

  • Second Balkan School on Fundamental Crystallography and Workshop on Magnetic Symmetry, Energy Institute, Istanbul Technical University Campus, Istanbul / Turkey 13-19 July 2015.

Научни интереси

  • Комплексни съединения;
  • Електрохимични методи за анализ;
  • Ултравиолетова и видима спектроскопия;
  • Инфрачервена спектроскопия;

Конференции

  • Б. Георгиева, Г. Генчева, New Mixed Valence Platinum Complexes with Allantoin and Creatinin – a Study on the Effect of the Formal Redox Potential on Antiproliferative Properties, 24th young research fellow meeting, Париж, Франция 8 – 10. 02. 2017. стр.144
  • Б. Георгиева, Г. Генчева, Нови„Платинови сини”на алантоин и креатинин – влияние на формалния редокси потенциал върху антипрофилеративните им свойства, XV Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Факулетет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”, 18-20.05.2016. стр. 16
  • Б.Георгиева,П.Гороломова,Г.Генчева, Определяне на стандартни окислително - редукционни потенциали на смесено валентни платинови комплекси, XIV Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Факулетет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”, 20-22.05.2015. стр.55

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

Проектиране на нови противотуморни препарати на основата на метални комплекси, НФНИ, N09/61,2017-2020, рк. Доц. д-р Галина Генчева, позиция в проекта.

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
Март 2017 до момента Аналитична химия Молекулярна биология