Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Прием / КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ПО ХИМИЯ и ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО ХИМИЯ

   

НЕДЕЛЕН КУРС

11.11.2018г. – 17.02.2019 г. (в два модула)

 

Продължителност: 70 часа

Цена (общо за двата модула): 530 лв.

Място на провеждане: Факултет по Химия и фармация, бул. „Джеймс Баучър” 1, София

Срок за записване: 09.11.2018 г. (за I-ви модул) и 04.01.2019 г. (за II-ри модул) от 9.00 часа в 202 аудитория.

 

Кандидатстудентският курс ще се проведе в два модула: Обща и неорганична химия (11.11.2018– 23.12.2018) и Органична химия (06.01.2019 – 17.02.2019). Курсът се води от преподаватели от Факултета по Химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски” и е в съответствие с програмите по химия за Държавния зрелостен изпит и кандидатстудентския изпит.

Курсът е предназначен за ученици от десети/единадесети до дванадесети клас с интереси в областта на химията. Насочен е към придобиване, затвърждаване и усъвършенстване на знанията, залегнали в учебното съдържание на задължителната и профилирана подготовка по Химия и опазване на околната среда. Всяка тема завършва с решаване на задачи и тестове, които развиват в курсистите необходимите умения за успешно представяне на Държавен зрелостен изпит и кандидатстудентски изпит по химия.

 

Записване и заплащане на такса:

Таксата от 530 лв. се превежда на посочената банкова сметка:

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ФХФ за КСК – ХИМИЯ

 

Моля, посочете трите имена на кандидата като допълнително основание за превода!

 

СЛЕД ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМАТА, ВНОСНАТА БЕЛЕЖКА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ В СТАИ 106 ИЛИ 107 ВЪВ ФХФ - 10-12 ч. и 14-16 ч.

 

Допълнителна информация:

Тел.: (02) ; 81-61-303;81-61-423; 862-23-36

E-mail: valentina@office.chem.uni-sofia.bg