Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Реализация / Яна Николова

   

Име, фамилия: Яна Николова

Бакалавърска програма: Химия – направление: „Органична химия“, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2006 – 2010 г.

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2010 – 2012 г.

Докторста степен: направление 4.2. Химически науки - Органична химия, 2017 г.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН; главен асистент.

Обучението в ФХФ ви научи/ви помогна/ да: Обучението във ФХФ ми даде фундаментална основа от знания, които успях да доразвия и да приложа в практическата си работа; научих се да търся и използвам научна информация.

На следващите студенти в специалността пожелавам/препоръчвам: Препоръчвам на студентите да бъдат любопитни и търсещи, да имат високи изисквания както към преподавателите, така и към себе си, да вярват в себе си, но да знаят, че да си самокритичен – това е най-правилният път към успеха.