Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Реализация / Мирослав Дангалов

   

Име, фамилия: Мирослав Дангалов

Бакалавърска програма: Химия – направление: Органична химия, Факултета по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2006-2010.

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2010-2011.

Докторска степен: направление 4.2 Химически науки (Органична химия), 2017г.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: ИОХЦФ-БАН, главен асистент

Обучението в ФХФ Ви научи/Ви помогна/ да: Добра подготовка в академичната среда.

На следващите студенти в специалността пожелавам/препоръчвам: Успех и добра реализация в чужбина или евентуално в България!