Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Реализация / Атанас Курутос

   
Курутос

Име, фамилия: Атанас Курутос

Бакалавърска програма: „Химия“, Chemistry Kingston University London - Faculty of Science, School of Pharmacy and Chemistry, Англия, 2007-2010.

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съедиения, 2011-2013, Софийски Университет ”Св. Климент Охридски” – Факултет по химия и фармация.

Докторска степен: направление 4.2. Химически науки - Органична химия

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Гл. асистент в Института по Органична Химия с Център по Фитохимия към БАН. Като служител към групата „Органичен Синтез и Стереохимия“ част от основните ми задължения са свързани с финия органичен и биохимичен синтез, както и оптичната спектроскопия за изследване на фотофизични свойства и динамично-равновесни вътрешно- и между- молекулни процеси.

Обучението в ФХФ Ви научи/Ви помогна да: Като студент към магистърската програма „Съвременни Методи за Синтез и Анализ на Органични Съединения“ в Софийски Университет ”Св. Климент Охридски” към Химическия Факултет научих основни методи и положения свързани с органичния синтез на хетероциклени съединения намиращи широко приложение както във фармацевтичната индустрия, така и в областта на биохимията и биомедицината. Допълнително обучаващата програма ми помогна да усвоя значително важни съвременни аналитични техники, като неразделна част за пълното охарактеризиране на нови органични вещества.

На следващите студенти в специалността пожелавам/препоръчвам: Успешно да продължат обучението си и да се развиват в областта на органичната химия, стремейки се към високи постижения в науката. Органичния синтез е било и винаги ще бъде огромно предизвикателство, което изисква огромни запаси от търпение и любознание. Пожелавам на всички студенти да продължат дългогодишната традиция на Факултета по Химия и Фармация към Софийски Университет, който представлява значително важна платформа за създаването и култивирането на ценни млади учени с висок потенциал и световно популяризирани научни приноси.