Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Реализация / Ана Колева

   
Колева

Име, фамилия: Ана Колева

Бакалавърска програма: Химия – направление Органична химия, Факултета по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2007-2011.

Магистърска програма: Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2011-2012.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: асистент по Органична химия, катедра Органична химия и фармакогнозия, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.