Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Инженерна химия и съвременни материали / Функционални материали

   

Ръководител: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 321

тел.: 8161 236

е-mail: tspassov@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): три

УЧЕБЕН ПЛАН