Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Тържествено връчване на Наградата на проф. Ив. Шопов „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2020 г.

   

На 4 март 2020 г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Институт по полимери се състоя тържественото връчване на Наградата на проф. Ив. Шопов „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2020 г. След проведен конкурс, за изявен млад учен в областта на полимерите за 2020 г. бе избрана ас. Констанс Русева от Лабораторията по структура и свойства на полимерите, Катедра Фармацевтична и приложна органична химия, Факултет по химия и фармация, СУ“Св. Кл. Охридски“. Наградата е индивидуална и дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него в България или частично в чужбина.

1