Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Празник на химията 2022 „Химията – от колбата, през компютъра към бъдещето“

   

За 20-ти пореден път на 15-16 април 2022 г. се проведе традиционния Празник на химията с надслов Химията – от колбата, през компютъра към бъдещето. Учениците имаха възможнст да участват с есе, постер или презентация, в три възрастови групи (5-7 клас; 8-10 клас и 11-12 клас). Темите за избор за всички възрастови групи бяха: Случайни открития в химията; Значими постижения в химията; Перспективи и предизвикателства пред химията на бъдещето.

Участниците изпратиха своите заявки за участие до 18.03.2022 г., като общият брой на желаещите беше 529 от 26 училища в София и 87 училища в страната. Ръководителите, взели участие в подготовката и представянето на учениците бяха 129. Поради големият брой ученици бяха сформирани четири комисии, които провериха изпратените материали и ги оцениха. Първоначалното класиране излъчи петима участници, които получиха най-голям брой точки и бяха допуснати до финалния кръг да защитят своите есета, постери или презентации. На 15.04.2022 г. се проведе защита на постерите и есетата, а на 16.04.2022 г. - защитата на презентациите.

Представянето на защитите се проведе присъствено в зали на Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, като учениците отговаряха на задавани от Комисията въпроси с цел по-детайлна оценка на приноса на ученика към представената работа. Учениците, които бяха възпрепятствани да присъстват се включиха дистанционно от разстояние. Списъкът с отличените ученици, заемащи I, II и III място във всяка категория от всяка възрастова група беше публикуван на 18.04.2022 г. Комисиите излъчиха и специални награди за тези участници, които са показали по-различен и оригинален поглед върху поставените теми.

Всички ученици и техните ръководители получават сертификати за участие, а наградените – грамоти и подаръци. Част от отличените ученици и техните ръководители са поканени да участват и представят работите си на 11-ата Национална конференция по химия и 49-ата Национална конференция на учителите по химия "Образование по химия за обществено разбиране на науката", организирани от Съюза на химиците в България. Представянето ще бъде в секция "Образование по химия" по време на конференцията (23-25 юни 2022 г.).

 

1
2
3

I място – постер

Ралица Атанасова Ангелова и Малена Тодорова Игнатова 6 клас

ЧОУ ,,Образователни технологии", София

I място – постер

Соня Маджид Хаммаши 10 клас

Частно средно училище "Увекинд", София

I място – постер

Михаил Ивов Станков и Виктор Симеонов Цветков 10 клас

ПМГ "Проф. Емануил Иванов", Кюстендил

 

Организаторите и комисиите изказват благодарност към всички ученици и техните ръководители за участието в Празника на химията, за проявения ентусиазъм и положения труд в подготовката и написването на постерите, есетата и презентациите. Очевидно беше желанието на всички участници да изследват най-значимите открития в областта на химията, случайните открития в химията, както и да разгледат предизвикателствата и перспективите пред химията на бъдещето.

Организатори на събитието: Съюза на химиците в България (СХБ), Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, Федерацията на научнотехническите съюзи (ФНТС), РУО София-град.