Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2018 / ОБУЧИТЕЛНА ШКОЛА 3 "BIO – COMP - CHEM" 24.09. - 28.09.2018 г., гр. Банско

   
1
В рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" с Бенефициент Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ чрез Факултет по Химия и Фармация, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ в периода 24.09-28.09.2018 г. в гр. Банско се провежда Обучителна школа 3 "BIO – COMP - CHEM".
42581034_1022447641263336_4512558980689559552_n

 

Програмата на школата включва oсновни акценти от Екологичните и Токсикологичните Аспекти на науката Химия, Бионеорганичната химия, Съвременните Изчислителни Методи, Проблемите на Устойчивото Развитие и Причините за публикуването на недостоверна научна информация. В рамките на Школата ще бъдат представени научноизследователските направления, разработвани във Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ и партньорските организации от Испания, Полша и Унгария.

Vasil Simeonov (Bulgaria) „Historical, social and metrical aspects of sustainability“
Jorge Echeverría (Spain) „Structural databases and electronic structure methods in the study of chemical bonding“
Sergio Madurga (Spain) „Introduction to programming in Python for chemists“
Błażej Kudłak (Poland) “Introducing ecotoxicology into a curriculum of the GUT - future perspectives”
Marek Tobiszewski (Poland) “Assessments and metrics for green chemistry”
Jordi Cirera (Spain) „Metalloenzymes as teaching tools for coordination chemistry: From bonding to spectroscopy“
Béla Gyurcsik (Hungary) “Experiences with zinc(II) containing artificial metalloproteins and metalloenzymes”

Sofia University,

University Barcelona,

University Szeged,

Gdansk University of Technology

Open Discussion Session

“Featuring New (Common) Horizons”

Vasil Simeonov „The Philosophy of Fake Science“