Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2018 / Лятна школа в Макс Планк Института за полимерни изследвания, Майнц, Германия в рамките на проекта Materials Networking

   

От 28 до 31 май, 2018 г. в Макс Планк Института за полимерни изследвания, (MPIP), Майнц, Германия се проведе 4-та лятна школа, организирана в рамките на проекта Materials Networking. В лятната школа участваха 19 учени от Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“, както и голям брой учени от организацията-домакин, която е една от партньорските организации в проекта.

Школата бе организирана от д-р Калоян Койнов, ръководител на научно направление в MPIP и асоцииран член на Ръководния екип на проекта и проф. Ханс-Юрген Бут, Директор на Департамента по физика на междуфазовите граници и член на Надзорния комитет на проекта. Проф. Бут изнесе откриващата лекция на школата. Други лектори бяха проф. Катарина Ландфестер, Директор на Департамента по физикохимия на полимерите, проф. Курт Кремер, Директор на Департамента по теория на полимерите, проф. Пол Блом, Директор на Департамента по молекулна електроника.

2

Лекции изнесоха също така д-р Михаел Капл и д-р Стефан Вебер, и двамата от Департамента по физика на междуфазови граници; д-р Денис Андриенко от Департамента по теория на полимерите; проф. Мартин Баумгартен, д-р Грациа Гонела и д-р Елън Бакус от Департамента по молекулна спектроскопия; както и проф. Кацуе Курихара – гост-изследовател от Университета в Тохоку, Япония. Проф. Георги Вайсилов, координатор на проекта Materials Networking, информира всички участници относно целите и задачите на проекта, както и на основните дейности.

Участниците от Факултета по химия и фармация на СУ“Св. Кл. Охридски“ също така посетиха специализираните лаборатории в MPIP по ядрено магнитен резонанс, флуоресцентна спектроскопия, йонни лъчения, крио-трансмисионна електронна микоскопия, атомно силова микроскопия и имаха редица индивидуални срещи за дискусия върху теми от общ изследователски интерес с техните колеги от организацията-домакин.

1