Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2018 / Годишната среща на Българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“

   

На 19-ти октомври (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Факултет по химия и фармация на Софийски Университет се проведе Годишната среща на Българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“ (Marie Curie Alumni Association - МСАА).

Срещата беше открита от Декана на Факултета по химия и фармация – академик Петър Кралчевски, и беше приветствана от заместник-министъра на образованието и науката – г-жа Карина Ангелиева и г-жа Веселина Ангелова от Представителството на ЕК в България. Зам.-министър Ангелиева изрази готовност за сътрудничество и пожела успех в работата на тази доброволческа организация от български бивши и настоящи стипендианти по програмата Мария Склодовска-Кюри (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA). Срещата протече при силен интерес от колегията във Факултета по химия и фармация и учени от Българската академия на науките.

MCAA_Openning_Dean1

Председателят на Българската секция към Асоциацията (МСАА), доц. Анифе Ахмедова, представи основните цели и задачи на Асоциацията, както и дейностите на Българската секция и планът за работа до 31.08.2019 г. Като част международната Асоциация МСАА, която има повече от 11 000 членове и 31 секции по цял свят, Българската секция цели да популяризира дейностите по програмата Мария Склодовска-Кюри за да се активизира участието на кандидати от България, както като индивидаулни изследователи, така и като научни институции и представители на бизнеса.

Срещата продължи с 4 научни доклада на членове на секцията с представяне на техните научни области и опита им като стипендианти по MSCA. Два от докладите бяха в областта на хуманитарните науки и два – от биомедицинските, изнесени съответно от д-р Лина Гергова и доц. Лилия Димова, и от доц. Велислава Терзиева и доц. Валя Василева. В последвалата част от срещата, посветена на настоящи стипендианти по MSCA, бяха представени 2 текущи проекта по програмата Хоризонт 2020 - Мария Склодовска-Кюри дейности за обмен на изследователи между академични институции и малки и средни предприятия (MSCA-RISE) с бенефициенти от БАН – EXANDAS и IProPBio.

MCAA_work

Професор Румяна Статева от Института по инженерна химия-БАН представи проекта Integrated Process and Product Design for Sustainable Biorefineries – IProPBio (H2020-MSCA-RISE-2017: Project 778168) и някои практически насоки за успешно кандидатстване за финансиране по тази програма. Участници в проекта IProPBio са осем академични институции от страни-членки на ЕС – Дания, България, Гърция, Португалия, Испания, Италия и Великобритания, и три университетски звена от Трети страни – Мексико, Бразилия и САЩ. Малките и средни предприятия са представени от една гръцка фирма. България е представена от Института по инженерна химия -БАН (с координатор проф. Румяна Статева). Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалната интернет страница http://ipropbio.sdu.dk/ .

Доцент Светлана Момчилова от Института по органична химия с Център по фитохимия-БАН представи проекта EXANDAS - EХploitation of Aromatic plaNts’ by-proDucts for the development of novel cosmeceuticAls and food Supplements (H2020-MSCA-RISE-2015, grant No 691247). Участници са три академични институции от страни-членки на ЕС – Гърция, България и Франция, и три университетски звена от Трети страни – Мароко, Тунис и Алжир. Малките и средни предприятия са представени от две гръцки фирми, две български и по една от Германия и Франция. Координатор на целия проект е доц. Нектариос Алигианис от National and Kapodistrian University of Athens, Гърция. България е представена от Института по органична химия с Център по фитохимия-БАН (с координатор проф. Владимир Димитров) и фирмите Венус Роузис Лабсолушънс и Гален-Н. Основни обекти на изследването в EXANDAS са отпадъчната растителна маса и суб-продукти от производството на етерични масла. С прилагането на върхови технологии и научни познания се цели максимално ефективното им оползотворяване чрез извличане на компоненти с висока биологична активност, които да бъдат вложени в нови козметични и хранителни добавки.

В отзвук на силния интерес към проведената годишна среща на Българската секция на Асоциацията МСАА, съставът ѝ се увеличи с още петима нови членове само в рамките на три дни и вече наброява 31 членове от бивши и настоящи стипендианти по програмата Мария Склодовска-Кюри. Членове на Българската секция на Асоциацията МСАА от Факултета по химия и фармация са вече трима колеги, а от Софийския Университет са общо шестима.

Всички бивши и настоящи бенефициенти по програмата Мария Склодовска-Кюри са поканени да се включат в Асоциацията, като се регистрират на официалната интернет страница на МСАА https://www.mariecuriealumni.eu/home .