Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Конкурси по Национална програма "Млади учени и постдокторанти"

   

Факултетът по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Факултета по химия и фармация към СУ със заповед на Ректора на СУ N РД 19-479/21.12.2018. в четири категории.

Моля да се запознаете внимателно с указанията за кандидатстване и необходимите документи, описани в пълния текст на обявата.

Срокът за подаване на документите е 5 март 2019 г. (включително).

Документи се приемат всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 1, Факултет по химия и фармация, етаж 1, кабинет 107, гл. инсп. Катерина Миланова.

 

Състав на комисия

Вътрешни правила за работа във ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ по Националната програма „Млади учени и постдокторанти“

 

Списък на одобрените кандидати по Национална програма "Млади учени и постдокторанти"

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“