Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Управление и органи / Заместник-декани

   

 

Зам.-декан
управление на качеството, научноизследователска и проектна дейност, акредитация
доц. д-р ЛЮБЕН ЗАГОРЧЕВ
тел: 2 8167 391
е-mail: lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg
   
Зам.-декан
по учебната дейност - ОКС "бакалавър" , Кариерен център
доц. д-р ВЯРА МАМАТАРКОВА
тел: 2 8167 369
е-mail: vmamatarkova@biofac.uni-sofia.bg
   
Зам.-декан
по учебната дейност - ОКС "магистър", СДК
проф. д-р АНЕЛИЯ КЕНАРОВА
тел: 2 8167 361
e-mail: kenarova@biofac.uni-sofia.bg
   
Зам.-декан
докторанти, административностопански дейности
доц. д-р ЛЮБОМИР КЕНДЕРОВ
тел: 2 8167 343
e-mail: lubomir.kenderov@biofac.uni-sofia.bg