Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Управление и органи / Факултетен съвет

   
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Стоян Шишков – Декан
ЧЛЕНОВЕ:
професор Димитрина Петрова Колева
професор Пламен Генков Митов
професор Петя Койчева Христова
професор Росица Цветкова Конакчиева
професор Румен Георгиев Панков
професор Светла Димитрова Петрова-Чанкова
професор Христо Стефанов Гагов
професор Яна Илиева Топалова
професор Анелия Евгениева Кенарова
доцент Албена Георгиева Гьонова
доцент Анита Георгиева Тошева
доцент Благой Ангелов Узунов
доцент Веселина Светославова Москова-Думанова
доцент Вяра Савова Маматаркова
доцент Ганка Тодорова Чанева
доцент Елена Димитрова Ташева Терзиева
доцент Иван Трайков Трайков
доцент Иванка Георгиева Цачева
доцент Илиян Лазаров Илиев
доцент Любен Иванов Загорчев
доцент Любомир Ангелов Кендеров
доцент Мариела Тодорова Чичова
доцент Михаил Владимиров Илиев
доцент Таня Иванова Топузова-Христова
доцент Траяна Спасова Недева
доцент Яна Йорданова Евстатиева
гл.ас. д-р Атанас Петров Грозданов
гл.ас. д-р Ивайло Димитров Йотинов
гл.ас. д-р Калина Любомирова Пачеджиева
гл.ас. д-р Кирилка Стефанова Младенова
гл.ас. д-р Милена Станимирова Шкодрова
студент Джонг Парк
студент Росен Иванов
студент Теодора Влъчкова

 

Протоколи от заседанията (достъп с парола)