Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Програма “Еразъм+” / Конкурс за мобилност с цел практика по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ за 2018 / 2019 г.

   
4
 

К О Н К У Р С

за мобилност с цел практика по

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

за 2018 / 2019 г.

 

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2018/2019 година.

Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на уеб-сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ - Международна дейност – Програма Еразъм+ - Еразъм+ за студенти - Практика.
Краен срок за кандидатстване: 25 юни 2018 г., 17:00 часа

Отдел „Международно сътрудничество“

Ректорат, стаи 5 и 15а

тел.: 02/ 9308220, 9308416