Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ УЧЕБНА 2023/2024

   

 

Дати за провеждане на държавните изпити за ОКС "бакалавър", Р.О. и З.О., първа и втора държавна сесия през 2024 год.

ПЪРВА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ ВТОРА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ
08 юли 2024 год. 04 септември 2024 год.
 • Биология и английски език - Държавен изпит по Английски език и Методика на обучението по английски език
 • География и биология - Държавен изпит по География и Методика на обучението по география.
10 юли 2024 год. 10 септември 2024 год.
 • Молекулярна биология - Държавен изпит по Молекулярна биология;
 • Биотехнологии - Държавен изпит по Биотехнологии;
 • Екология и ООС - Държавен изпит по Екология и ООС.
 • Молекулярна биология - Държавен изпит по Молекулярна биология;
 • Биотехнологии - Държавен изпит по Биотехнологии;
 • Екология и ООС - Държавен изпит по Екология и ООС;
 • Биология - Държавен изпит по Биология;
 • Биомениджмънт и устойчиво развитие - Държавен изпит по Биомениджмънт и устойчиво развитие;
 • Биология и химия - Държавен изпит по Биология и Методика на обучението по биология;
 • География и биология - Държавен изпит по Биология и Методика на обучението по биология;
 • Биология и английски език - Държавен изпит по Биология и Методика на обучението по биология;
 • Агробиотехнологии - Държавен изпит по Агробиотехнологии.
10 юли 2024 год. 11 септември 2024 год.
 • География и биология - Държавен изпит по География и Методика на обучението по география.
 • Биология и английски език - Държавен изпит по Английски език и Методика на обучението по английски език.
11 юли 2024 год. 12 септември 2024 год.
 • Биология - Държавен изпит по Биология;
 • Биомениджмънт и устойчиво развитие - Държавен изпит по Биомениджмънт и устойчиво развитие;
 • Биология и химия - Държавен изпит по Биология и Методика на обучението по биология;
 • География и биология - Държавен изпит по Биология и Методика на обучението по биология;
 • Биология и английски език - Държавен изпит по Биология и Методика на обучението по биология;
 • Агробиотехнологии - Държавен изпит по Агробиотехнологии
 • Биология и химия - Държавен изпит по Химия и Методика на обучението по химия.
18 юли 2024 год.  
 • Биология и химия - Държавен изпит по Химия и Методика на обучението по химия.
 

 

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

На внимамието на студентите от спец. Биотехнологии, ОКС Бакалавър, РО и ЗО!На 05.06.2024 г. от 9:15 до 11:00 часа в 105 зала на БФ ще се проведе разясняване на формата на Държавен изпит за спец. Биотехнологии и представяне на примерни задачи. от кат. Биотехнология