Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / ЕАТРИС БЪЛГАРИЯ – Национално представителство на EATRIS-ERIC / НОВИНИ / Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше домакин на семинар „Членство в EATRIS-ERIC - предизвикателства и нови хоризонти“

   

Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше домакин на семинар „Членство в EATRIS-ERIC - предизвикателства и нови хоризонти“

 

На 22.10.2019 от 13.30ч. в Заседателната зала на Биологически факултет, Софийски Универистет, се състоя работна среща – семинар на тема „Членство в EATRIS-ERIC - предизвикателства и нови хоризонти“. Срещата се организира под патронажа на националното председателство ЕАТРИС-България в Софийски Университет съвместно с Дирекция Наука на МОН и имаше за цел провеждането на съвместен работен семинар по въпроси свързани с процедурите за кандидатстване, възможностите за взаимодействие с ЕАТРИС, участието в продуктовите платформи и проектите, управлявани от ЕАТРИС. От името на ръководството на ЕАТРИС на срещата присъстваха двама представители от централния офис базиран в Амстердам – Антон Уси, Финансов и изпълнителен Директорна ЕАТРИС, и Флоранс Беатрикс, експерт – мениджър, които бяха на работно посещение в България в периода 21-22.10.2019.

По време на семинара бяха представени рамковите правила за взаимодействие и участие в структурите на ЕАТРИС, новите инициативи и одобрени международни проекти, включително новия проект „EATRIS Plus“, четиригодишен проект по програма INFRADEV-3 на програма Horizon 2020. Проектът има за цел да използва капацитета на ЕАТРИС в 13-те европейски държави-членки, включително и България (вж. повече на https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2) за създаване на инструментариум от омикс технологии за получаване на интегрирани омикс профили за персонализирана превенция, диагностика и лечение на редица заболявания.

Представителите на ЕАТРИС запознаха присъстващите с процедурите и изискванията на ЕАТРИС, покриващи високите стандарти за научни изследвания и развойна експериментална дейност в процеса на създаване на продукти за транслационна медицина.

На срещата присъстваха представители на номинираните за членство в ЕАТРИС български научни институции, както и представители на националните филиали на други две инфраструктури – членки на ESFRI : BBMRI и EuroBioImaging. Бяха обсъдени предложения за съвместни действия за интегрирането на биомедицинските инфраструктури от Националната пътна карта 2017-2023 в една екосистема за транслационна биомедицина в България.

Българските участници имаха възможност да поставят въпроси които са от интерес в процеса на присъединяване и взаимодействие с европейските биомедицински инфраструктури.

1
2
3
4
5
6
7
8