Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Генетика / Преподаватели

   
доц. д-р Роберт Пенчовски

каб. 363
тел: (02) 8167 340
e-mail: robert.penchovsky@biofac.uni-sofia.bg
За повече информация посетете http://penchovsky.atwebpages.com/

гл. ас. д-р Тереза Декова

каб. 337
тел: (02) 8167 372
e-mail: dekova@biofac.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Олга Кръстанова

каб. 365
тел: (02) 8167 261
e-mail: okrustanova@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Меглена Китанова

каб. 365
тел: (02) 8167 257
e-mail: m.kitanova@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Мартин Димитров

кяб. 366
тел: 02 8167 248
e-mail: martin_dimitrov@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Славил Пейков

кяб. 366
тел: 02 8167 248
e-mail: spejkov@biofac.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Мартина Трайковска

кяб. 363
тел: 02 8167 340
e-mail: m_traykovska@biofac.uni-sofia.bg