Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Физиология на растенията / Преподаватели / Доц. д-р Мирослава Жипонова

   

каб. 314
тел: 02 8167 388
е-mail: zhiponova@biofac.uni-sofia.bg

Photo-Mira

 

 

 

 

 

 

Е-МЕЙЛ АДРЕС zhiponova@biofac.uni-sofia.bg
АДРЕС ЗА КОНТАКТ Катедра Физиология на растенията, Биологически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, бул. „Драган Цанков” 8, София 1164
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН +3592 8167 388

 

 

Период (години) Информация
ОБРАЗОВАНИЕ 2006 Доктор по биология, Институт по растителна биология, Унгарска академия на науките, и Сегедски университет, Сегед, Унгария

 

 

2002 Магистър по Биотехнологични процеси, със специализация Генно и клетъчно инженерство, Биологически факултет на Софийски университет Софийски университет „Св. Кл. Охридски”
АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

 

 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Биологически факултет, катедра Физиология на растенията

 

 

2017 - досега Доцент

 

 

2008 - 2017 главен асистент
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ 2011-2012 Институт по молекулярна генетика, Държавен универитет на Охайо, Колумбъс, Охайо, САЩ

 

 

2007-2011 Институт по растителна системна биология, VIB, Гентски университет, Гент, Белгия

 

 

2006 Агробиоинститут, София, България

 

 

1998-2001 Институт по генно инженерство, Костинброд (сега: Агробиоинститут, София), България
КЛЮЧОВИ ИНТЕРЕСИ Обект на изследване е регулацията на растежа и развитието на растенията. Работата е фокусирана върху влиянието на вътрешни и външни сигнали върху клетъчното делене, диференциация, молекулярни и физиологични отговори в лист и надземна част на растенията. Ролята на растителните хормони върху продуктивността и фитоимунитета на растенията се разглежда в културни и медицински видове.
КУРСОВЕ Физиология на растенията; Молекулярни и физиологични основи на растителната продуктивност; Устойчивост и фитоимунитет; Хормонална регулация на растенията; Фитоефектори; Рекомбинантни ДНК технологии при растениятя; Трансгенни растения; Растителни токсини
НАУЧНИ ПРИНОСИ

Author ID (SCOPUS):13609966300
Research ID (Web of Science):P-5354-2016
ORCID ID:0000-0001-7333-6558

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=d234ef08-96a8-4d7c-98a9-f897018c0a7a

 

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 

Houbaert A, Zhang C, Tiwari M, Wang K, de Marcos Serrano A, Savatin DV, Urs MJ, Zhiponova MK, Gudesblat GE, Vanhoutte I, Eeckhout D, Boeren S, Karimi M, Betti C, Jacobs T, Fenoll C, Mena M, de Vries S, De Jaeger G, Russinova E (2018) POLAR-guided signalling complex assembly and localization drive asymmetric cell division. Nature 563: 574-578.

Zayova EG, Nedev TA, Petrova DH, Zhiponova MK, Chaneva GT (2018) Efficient protocol for mass micropropagation of Artemisia annua L. GSC Biological and Pharmaceutical Sciences 5: 59-68.

Yordanova ZP, Rogova MA, Zhiponova MK, Georgiev MI, Kapchina-Toteva VM (2017) Comparative determination of the essential oil composition in Bulgarian endemic plant Achillea thracica Velen. during the process of ex situ conservation. Phytochem Lett 20:456-461.

Dragolova D, Stefanova M, Dimitrova M, Koleva D, Zhiponova M, Kapchina-Toteva V (2015) In vitro cultivation and ex vitro adaptation of Nepeta nuda spp. nuda – correlation between regeneration potential, leaf anatomy and plastid pigments. Bulg J Agric Sci 21: 1027-1032. ISSN 1310-0351 (online) SJR 0.196

Kapchina-Toteva VM, Dimitrova MA, Stefanova M, Koleva D, Kostov K, Yordanova ZP, Stefanov D, Zhiponova MK (2014) Adaptive changes in photosynthetic performance and secondary metabolites during white dead nettle micropropagation. J Plant Phys 171:1344–1353.

Yordanova ZP, Zhiponova MK, Iakimova ET, Dimitrova MA, Kapchina-Toteva VM (2014) Revealing the reviving secret of the white dead nettle (Lamium album L.). Phytochem Rev 13:375–389.

Zhiponova MK, Morohashi K, Vanhoutte I, Machemer-Noonan K, Revalska M, Van Montagu M, Grotewold E, Russinova E (2014) Helix-loop-helix/basic helix-loop-helix transcription factor network represses cell elongation in Arabidopsis through an apparent incoherent feed-forward loop. Proc Natl Acad Sci USA 111:2824-2829.

Krumova S, Zhiponova M, Dankov K, Velikova V, Balashev K, Andreeva T, Russinova E, Taneva S (2013) Brassinosteroids regulate the thylakoid membrane architecture and the photosystem II function. J Photochem Photobiol B 126:97-104.

Zhiponova MK, Vanhoutte I, Boudolf V, Betti C, Dhondt S, Coppens F, Mylle E, Maes S, González-García M-P, Caño-Delgado AI, Inzé D, Beemster GTS, De Veylder L, Russinova E (2013) Brassinosteroid production and signaling differentially control cell division and expansion in the leaf. New Phytol 197:490-502.

Stoyanova-Koleva D, Stefanova M, Zhiponova M, Kapchina-Toteva V (2012) Effect of N6-benzyladenine and indole-3-butyric acid on photosynthetic apparatus of Orthosiphon stamineus plants grown in vitro. Biol Plant 56:607-612.

González-García MP, Vilarrasa-Blasi J, Zhiponova M, Divol F, Mora-García S, Russinova E, Caño-Delgado AI (2011) Brassinosteroids control meristem size by promoting cell cycle progression in Arabidopsis roots. Development 138:849-859.

Zhiponova MK, Pettkó-Szandtner A, Stelkovics É, Neer Z, Bottka S, Dudits D, Fehér A, Szilák L (2006). Mitosis-specific promoter of the alfalfa cyclin-dependent kinase gene (Medsa;CDKB2;1) is activated by wounding, and ethylene, in a non-cell division- dependent manner. Plant Phys 140:693-703.

Barbulova A, Iantcheva A, Zhiponova M, Vlahova M, Atanassov A (2002) Agrobacterium-mediated transformation for engineering of herbicide resistance in alfalfa (Medicago sativa L.). Biotechnol Biotechnol Equip 16/2:21 – 27.