Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Природонаучен музей – с. Черни Осъм обявява свободно работно място за длъжността „Музеен педагог“

   

Природонаучен музей – с. Черни Осъм обявява свободно работно място за длъжността „Музеен педагог“

 

Отлична възможност за кариера на хора, които имат интереси свързани с опазването на околната среда и предаване на знания за съхранението ѝ.

Природонаучен музей – Черни Осъм е едно прекрасно място, което дава възможност за развитие на научна дейност, постигане на високи професионални цели, работа в сплотен колектив, обмяна на опит с други институции, срещи с представители от местната общност, участие в работни групи и най-важното удовлетвореност от контакта с публиката.

За да станете част от екипа на музея, ние имаме няколко изисквания към вас:

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Изисквания:

Образование - висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

Професионално направление – биология/екология/ботаника/зоология/ педагогика;

Притежание на организационни и презентационни умения, нагласа за работа в екип, комуникативност;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Участие в административната работа на музея;

Добро ниво на владеене на английски език;

Владеене на немски език е предимство;

Добра компютърна грамотност;

Свидетелство за управление на МПС;

 

1.2. Описание на длъжността:

Извършва и отговаря за образователната дейност в Природонаучния музей;

Разработва и изпълнява планове за образователната дейност, свързана пряко с работата на музея;

Участва в планирането и осъществяването на различни видове дейности/ събития в музея, голяма част от които са с образователна насоченост;

Изготвя тематични беседи, презентации и помощни материали, за различни кръгове публика, с научно-популярна и образователна насоченост;

Ръководи практическите събития – занимания за малки и големи;

Участва в разработването и реализирането на проекти за финансиране в областта на културата;

Участва в административната работа на музея;

 

1.3. Какво предлагаме:

Постоянна работа на пълно работно време;

Работа във вдъхновяваща среда;

Малък и сплотен колектив;

Трудов договор;

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография (CV);

Мотивационно писмо;

Документ за завършено образование (копие);

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите могат да подадат документите за кандидатстване лично в музея или на имейл адрес museum.ch.osam@gmail.com. Телефон за контакти: 0899183262