Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Предложение за почасова работа за студенти по проекти в ИБЕИ-БАН

   

Отделът "Животинско разнообразие и ресурси" към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН търси студенти, които желаят да участват в научни проекти към ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

Проектите включват полева работа, класически зоологични и молекулярните изследвания. Студентите ще имат шанса да работят с утвърдени учени, да се запознаят с различни полеви и лабораторни методи в областта на зоологията, както и да участват в публикации.

За повече информация: тел. 0876 100 414, доц. д-р Ивайло Дедов, e-mail: idedov@gmail.com