Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ МАГИСТРИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2021 ГОД. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

   

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ОКС МАГИСТЪР.

 

 • Защитите на дипломните работи ще се проведат в периода 22 – 26 февруари 2021 год. на дата, определена от катедра, ръководеща магистърската програма;

 

 • Всички документи за допускане до защита се подават онлайн до инспектора от отдел „Студенти“, отговарящ за магистърскага програма.

ВАЖНИ СРОКОВЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА:

Дата Дейност Забележка
18 – 22 януари 2021 г. Подаване на заявление за допускане до защита на дипломна работа
 • Студентът трябва преди това да е проверил в СУСИ студентското си положение – коректност на внесените оценки по всички дисциплини.
 • При допуснати неточности в СУСИ се свързва с инспекторката от отдел Студенти за уточняване
01 – 05 февруари 2021 г.

Проверка за оригиналност (плагиатство) на дипломната работа.

 

Процедурата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. Дипломни работи, които не са преминали през нея, няма да бъдат допускани до защита.

 

С дейностите по тази процедура можете да се запознаете - ТУК*
* Достъпът изисква потребителско име и парола

 • Студентът се свързват с доц. Загорчев (lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg) за проверка на оригиналността на дипломната работа като посочва двете си имена, магистърската програма, ел. поща, с която е регистриран в Мудъл, както и титлите, имената и служебния имейл адрес на научния си ръководител;

 

 • Дипломната работа се качва в Мудъл в един от следните формати: .doc; .docx; .odt (без литературната справка)

 

 • Качването на дипломните работи в Мудъл е по график:

 

Качване в Мудъл Защита
1.02.2021 22.02.2021
2.02.2021 23.02.2021
3.02.2021 24.02.2021
4.02.2021 25.02.2021
5.02.2021 26.02.2021
03 – 08 февруари 2021 г. Оповестяване на резултатите от проверката за оригиналност на дипломната работа
 • Научният ръководител на дипломанта получава доклад с резултата от проверката

 

 • Научният ръководител попълва Приложения 1 и 2 като част от документацията, предназначена за рецензента
 • Резултатите от проверката се докладват и на държавната изпитна комисия
08 – 12 февруари 2021 г.

Дипломантите предават в катедрата на хартиен/електронен вариант дипломната си работа.

 

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.

 

22 – 26 февруари 2021 г. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Защитата ще се проведе присъствено или дистанционно в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната.

Денят, залата/платформата и началото на защитата се определят във всяка катедра.

 

Необходими документи за допускане до защита на Дипломна работа се подават по електронен път като pdf файлове и включват:

 1. Заявление по образец – попълнено на компютър и отпечатано; !!! Темата на дипломната работа да бъде съгласувана и проверена от научния ръководител. Заявлението се подписва и от научния ръководител и се сканира като pdf файл.
 2. Подписана и сканира декларация от студента в свободен текст, че всички оценки са нанесени коректно в СУСИ и че е завършил семестриално.
 3. Бележка от библиотеката, удостоверяваща че дипломантът не дължи книги. Може да се получи електронно – студентът изпраща писмо на адрес library@biofac.uni-sofia.bg като посочва трите си имена, факултетен номер и специалност. От библиотеката ще върнат подписана електронна бележка.

Сканираното заявление, електронната бележка от библиотеката, декларацията, че оценките по дисциплините са нанесени коректно в СУСИ се изпращат на електронната поща на съответнатния инспектор:

 • г-жа Диди Наумова
  naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Румяна Иванова
  rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г-жа Анелия Тончева
  aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

До защита на дипломна работа не се допускат студенти, които не са подали заявление в отдел „Студенти“!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!