Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ МАГИСТРИ: "Екология", "Опазване на околната среда"

   
Дата Дейност Забележка
14.09.-18.09.2018г. вкл. Подаване на молби за допускане до Защита на дипломна работа в Отдел „Студенти”
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.

Необходими документи за допускане до Държавен изпит:

 1. Заявление по образец – попълнена на компютър и отпечатана; * Темата на дипломната работа да бъде съгласувана и проверена от научния ръководител. Молбата се подписва и от научния ръководител.
 2. Студентска книжка;
 3. Диплома за бакалавър - оригинал и копие на корицата и приложението;
 4. Лична карта;
 5. Снимка – 1 бр. (размер 3/4 см) - на гърба на снимката напишете трите си имена и факултетен номер;
 6. Бележка от библиотеката, удостоверяваща че дипломантът не дължи книги.
 • БЕЗ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЛБИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!
 • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали молби в Отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

 • ВАЖНО: Дипломната работа се предава в катедрата, подписана от научния ръководител - ОБРАЗЕЦ на заглавна страница
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство , подписана от дипломанта и научния му ръководител.
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.