Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ БАКАЛАВРИ II-ра ДЪРЖАВНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2019/2020 год.

   
Дата Дейност Забележка
от
17 август 2020
до
27 август 2020
Подаване на заявление за допускане
до Държавен изпит в Отдел „Студенти”.

Заявления подават студенти, семестриално завършили, с положени всички семестриални изпити и практики.

ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Необходими документи за допускане до Държавен изпит. Подаване по електронен път:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – попълнено на компютър, отпечатано, подписано и сканирано;
 2. Студентска книжка НЕ Е задължителна. Всеки студент трябва да провери за коректността на нанесените му оценки в СУСИ. Ако не го направи, носи лична отговорност за несъответствия. При установено несъответствие трябва да се обърне към съответния инспектор. Студентът трябва да декларира, че оценките са нанесени коректно, чрез декларация свободен текст, подписана и сканирана;
 3. Бележка от библиотеката, че студентът не дължи книги, може да се получи електронно – по електронната поща студентът изпраща писмо на адрес library@biofac.uni-sofia.bg като посочва трите си имена, факултетен номер, специалност. От библиотеката ще му върнат подписана електронна бележка;
 4. Личната карта НЕ Е нужна при подаване на заявлението, но е задължителна за явяването на Държавен изпит.
 • Сканираното заявление, електронната бележка от библиотеката и декларацията, че оценките по дисциплините са нанесени коректно в СУСИ се изпращат на електронната поща на съответния инспектор:
  • г-жа Диди Наумова
   БИОЛОГИЯ (Р.О. и З.О.)
   БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
   naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Румяна Иванова
   МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
   ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (Р.О. и З.О.)
   rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г-жа Анелия Тончева
   БИОТЕХНОЛОГИИ (Р.О. и З.О.)
   АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
   БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
   ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
   БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
   aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg
 • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали заявления в отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

08 СЕПТЕМВРИ 2020

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 

РЕКТОРАТ
03 СЕПТЕМВРИ 2020

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

РЕКТОРАТ - ГГФ
01 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

Изпитът започва в 9:00 часа
Залите ще бъдат уточнени в деня на изпита.
02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

Изпитът започва в 9:00 часа

 • МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ - зала 239
 • АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ - зала 259
 • ЕКОЛОГИЯ И ООС - зала 259
03 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

Изпитът започва в 9:00 часа

 • БИОЛОГИЯ - зала 259
 • БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - зала 239
14 СЕПТЕМВРИ
2020

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

ФХФ

* Достъпът до конспектите за Държавен изпит изисква потребителско име и парола.