Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО: Срещи на Деканското ръководство с четвъртокурсниците, във връзка с Държавния изпит

   

Във връзка с провеждането на държавен изпит срещите на Деканското ръководство с четвъртокурсниците ще се проведат, както следва:

специалност "Биология” – четвъртък 9 юли – 11.00 ч. – зала 259

специалност "Биотехнологии” – петък 10 юли – 12.00 ч. – зала 370

специалност "Молекулярна биология"- петък 10 юли – 11.00 ч. – зала 370

специалност "ЕООС"- четвъртък 9 юли – 12.00 ч. – зала 259

специалност "Биомениджмънт и устойчиво развитие"- петък 10 юли – 14.00 ч. – зала 105

специалности „Биология и химия“, „География и биология“ и „Биология и английски език“ – сряда 8 юли – 11. 00 ч. зала 408