Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / Удължаване на проект „Студентски практики“

   

Уважаеми колеги,

С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, срокът на проект "Студентски практики" се удължава до 29.09.2018 г.

 

За да започне практическото си обучение, студентът трябва да генерира договор със СУ от уеб системата като PDF файл. Договорът се разпечатва и се подписва в 3 идентични екземпляра. Задължително се прилага попълнена и подписана декларация (по образец) в 1 екземпляр.

 

Прием на документи се извършва всеки вторник, сряда и четвъртък от 10 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. в отдел „Научна и проектна дейност“, Ректорат на Софийски университет, бул. Цар Освободител 15, Информационен център (тунела между метротростанция „Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и двора на Ректората).

 

Актуална информация за проекта можете да намерите тук.