Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ГРАФИК за провеждане на зимна изпитна сесия - учебна 2020/2021 (БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

   

Уважаеми колеги,
Съгласно Заповед на г-н Декана на БФ, проф. Ст. Шишков - №01/04.01.2021 г., изпитите през ЗИМНА изпитна сесия, уч. 2020/2021 г., РЕДОВНА форма на обучение, ще се провеждат НЕПРИСЪСТВЕНО !!!

СЕСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 25 януари 2021г. до 19 февруари 2021г.

Всички студенти от РЕДОВНА и ЗАДОЧНА форма на обучение, които имат невзети изпити от предходни учебни години по дисциплини от ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, ОБЯВЕНИ В ГРАФИКА, могат да се явят на изпит.

Допускането до явяване на изпит става след издаване на ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ.

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ 19 ЯНУАРИ 2021 год.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ:

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Молбата се изпраща на преподавателя, титуляра на дисциплината, който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се ПОДПИСВА върху молбата;

3. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

  • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
  • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

ВАЖНО!!! ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДПИС ВЪРХУ МОЛБАТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!

4. Изпращане на платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

  • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

5. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента;

6. Присъединяването на студенти към курс в Мудъл или в Microsoft Teams, чрез който ще бъде проведен изпит, се осъществява от преподавателя, титуляр на курса или от асистентите.

7. След приключване на изпита, преподавателите следват процедурата за попълване на протокол от проведен семестриален изпит.

8. Достъп до платформите СУСИ и Мудъл (само потребителско име и парола) може да заявите на e-mail: susi_4@biofac.uni-sofia.bg

УСПЕХ!!!

БИОЛОГИЯ

І курс

19.01.2021

ІІ курс ІІІ курс ІV курс
МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

І курс

19.01.2021

ІІ курс

ІІІ курс

19.01.2021

ІV курс

21.01.2021

БИОТЕХНОЛОГИИ І курс ІІ курс

ІІІ курс

21.01.2021

ІV курс

19.01.2021

ЕКОЛОГИЯ И ООС

І курс

19.01.2021

ІІ курс ІІІ курс ІV курс
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ І курс ІІ курс ІІІ курс

ІV курс

19.01.2021

ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ І курс ІІ курс

ІІІ курс

19.01.2021

ІV курс
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

І курс

19.01.2021

ІІ курс ІІІ курс ІV курс
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

І курс

19.01.2021

ІІ курс

19.01.2021

III курс

19.01.2021

IVкурс

19.01.2021

АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ

І курс

19.01.2021

ІІ курс ІІІ курс ІV курс

Уважаеми колеги, възможни са допълнения в графика, моля следете сайта!