Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / График за провеждане на държавни изпити за учебна 2018/2019 година - ОКС "бакалавър"

   
Дата Държавен изпит по:  
I-сесия
16 юли 2019 г.
II-сесия
02 септември 2019 г.
Биология
за специалност Биология - Р.О.; З.О.
конспект
I-сесия
16 юли 2019 г.
II-сесия
02 септември 2019 г.
Молекулярна биология
за специалност Молекулярна биология
конспект
I-сесия
16 юли 2019 г.
II-сесия
02 септември 2019 г.
Екология и ООС
за специалност Екология и ООС - Р.О.; З.О.
конспект
I-сесия
16 юли 2019 г.
II-сесия
02 септември 2019 г..
Биотехнологии
за специалност Биотехнологии - Р.О.; З.О.
конспект
I-сесия
16 юли 2019 г.
II-сесия
02 септември 2019 г.
Биомениджмънт и устойчиво развитие
за специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие
конспект
I-сесия
16 юли 2019 г.
II-сесия
02 септември 2019 г.

Биология за специалности:

  • Биология и химия
  • География и биология
  • Биология и английски език
конспект
I-сесия
23 юли 2019 г.
II-сесия
09 септември 2019 г.

Химия
за специалност Биология и химия

*** Изпитът се провежда във Факултета по химия и фармация

конспект
I-сесия
26 юли 2019 г.
II-сесия
03 септември 2019 г.

География
за специалност География и биология

*** Изпитът се провежда в Геолого-географски факултет

I-сесия
08 юли 2019 г.
II-сесия
09 септември 2019 г.

Английски език
за специалност Биология и английски език

*** Изпитът се провежда във Факултета по класически и нови филологии

08 юли 2019 г. от 8:00 ч. в зала 165 на Ректората

конспект
ВАЖНО:
  • Сроковете за подаване на заявления за допускане до държавен изпит ще бъдат публикувани допълнително.
    Следете сайта на БФ.