Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / Дати за редовна и ликвидационна сесия, присъствени изпити на дисциплини, водени от преподаватели от Катедра Биохимия

   

Уважаеми колеги,

Катедрата по Биохимия обявява дати за присъствени изпити в периода от 12.04 до 16.04.2021г., по дисциплини, чиито титуляри са преподаватели от катедрата.

На изпитите могат да се явят действащи (САМО 4-ти и 5-ти курс Р.О. и З.О.) или семестриално завършили студенти от Р.О. и З.О. от всички специалности, притежаващи издаден протокол - общ за студентите от З.О., редовна сесия и индивидуален за всички останали.

Индивидуалните протоколи се издават от отдел Студенти.

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ 06 АПРИЛ 2021 год.

ВАЖНО! Процедура за издаване на индивидуален протокол - З.О. и Р.О.

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ/ ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

От 12.04 до 16.04.2021

Специалност Дисциплина Преподавател Дата зала
БТ - З.О. Биохимия

Доц. д-р
Д. Теофанова

Доц. д-р
Л. Загорчев

14.04.2021

От 9.30ч.

370
Б, ЕООС, БТ, МБ
(ЗО и ликвидация)
Биохимия

Проф. д-р
С. Петрова

Доц. д-р
Й. Думанов

15.04.2021

От 10:00ч.

370

Оптометрия,

(ликвидация)

Основи на биохимията Доц. д-р
Й. Думанов

15.04.2021

От 10:00ч.

370

МБ

(ликвидация)

Биологични мембрани Доц. д-р
Й. Думанов

16.04.2021

От 10:00ч

370

Всички специалности от БФ

(ЗО и ликвидация)

Молекулярна биология Доц. д-р
И. Панчев

12.04.2021

От 9:00ч

370
БТ Имунология Доц. д-р
И. Цачева

13.04.2021

От 10:00ч

241 и 132
Биология Имунология Доц. д-р
И. Цачева

12.04.2021

От 10:00ч

211

МБ и БТ

(ликвидация)

Имунология Доц. д-р
И. Цачева

13.04.2021

От 12:00ч

241 и 132

 

Пожелаваме успех на всички!