Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Кандидат-студенти / ПРИЕМ НА МАГИСТРИ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

   

Уважаеми кандидат-магистри,

 

Биологическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ приема за обучение през летния семестър на 2022 – 2023 академична година бакалаври от професионални направления извън 4.3. Биологически науки, 3.11. Педагогика на обучението по.. и 5.11. Биотехнологии, както и магистри след средно образование в следните магистърски програми:

 

Обща антропология;
Приложна хидробиология и аквакултури;
Генетика и геномика;
Биохимия;
Екология;
Опазване на околната среда;
Физиология на животните и човека;
Генно и клетъчно инженерство.

 

Приемът на документи ще се извършва от 9.01.2023 г. до 27.01.2023 г. процедурата по приема и необходимите документи ще бъдат обявени в началото на месец януари 2023 г. на сайта на Биологически факултет.

 

Важно: Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет, като прилагат служебната бележка или заповедта за признаване.

 

Учебен отдел при БФ