Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Кандидат-студенти / ПРИЕМ - МАГИСТРИ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ - учебна 2020/2021 година

   

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2020/2021 - БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛЕТЕН ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

Обща антропология;
Приложна хидробиология и аквакултури;
Генетика и геномика;
Genetics and Genomics (for non-specialists) - (in English)
Биохимия;
Екология;
Опазване на околната среда;
Физиология на животните и човека;
Генно и клетъчно инженерство.

 • Кандидатстване за места само обучение срещу заплащане

 

 • Срок за подаване на документите: 04 – 24 януари 2021 г.

Необходими документи: всички документи да са сканирани и в pdf формат

 • Молба по образец ;
 • Диплома с приложението към нея за завършено висше образование за притежаващи диплома;
 • Заверено приложение към дипломата за завършили ОКС "бакалавър" в СУ през учебната 2019/2020 г.;
 • Акадамична справка за завършили ОКС "бакалавър" в други ВУЗ-ове през учебната 2019/2020 г.
 • Диплома за завършено средно образование;
 • Документ за платена такса за участие в кампанията - такса 30 лева
  Таксата се заплаща единствено с банков превод по сметката на СУ “Св. Кл. Охридски”:
  БНБ - централно управление
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01; BIC: BNBGBGSD
  основание за плащане: КМК-БФ

ВАЖНО: Датите и необходимите документи за записване ще бъдат обявени на сайта на Биологически факултет след извършване на класирането

ВАЖНО: При възникнали въпроси, моля пишете на e-mail: deniza_d@biofac.uni-sofia.bg и magistri@biofac.uni-sofia.bg