Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / ГРАФИК за приемното работно време на администрацията на Биологическия факултет

   

ГРАФИК за приемното работно време на администрацията на Биологически факултет
за периода от 07 до 31 януари 2021 г.

Име, презиме и фамилия длъжност дата Час
1 Мариана Модрева Инспектор УД 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 януари От 10.00 ч. до 14.00 ч.
2 Дениза Юзирова Инспектор УД 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 януари От 10.00 ч. до 14.00 ч.
3 Екатерина Афенлиева Инспектор УД

В отпуск до 20 януари

21, 26, 28, 29 януари

От 10.00 ч. до 14.00 ч.
4 Анелия Тончева Инспектор Студенти 6, 7, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28 януари От 10.00 ч. до 14.00 ч.
5 Румяна Иванова Инспектор Студенти 7, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 януари От 10.00 ч. до 14.00 ч.
6 Динка Наумова Инспектор Студенти 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 януари От 14.00 ч. до 17.00 ч.
7 Божидара Генчева Инспектор адм. 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 януари От 10.00 ч. до 14.00 ч.
8 Ваня Кирилова - Качовска счетоводител 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 януари От 10.00 ч. до 14.00ч.
9 Елена Мартинова касиер 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 януари От 10.00 ч. до 14.00ч.
10 Малинка Георгиева домакин 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 януари От 10.00 ч. до 14.00 ч.