Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2021 / ПОКАНА: Общо събрание на Биологическия факултет

   

ПОКАНА
до членовете на Общото събрание на Биологическия факултет,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 26 (6) от Закона за висшето образование, чл. 43 (1) т. 2 и чл.45 (2) т. 8 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Свети Климент Охридски“,

 

СВИКВАМ

Общото събрание на Биологическия факултет на заседание на 6.07.2021 г. (вторник) от 11 часа в Аулата на Биологическия факултет, при следния дневен ред:

  1. Годишен отчет на Деканското ръководство;
  2. Отчет за дейностите на ФСС при БФ.

Регистрацията за събранието ще започне от 10.00 ч. пред Аулата на Биологическия факултет (София, бул. „Др. Цанков” 8).

 

С уважение,

доц. д-р Елена Ташева-Терзиева
Председател на Общото събрание
на Биологически факултет