Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Проекти / НИС 2009

   

Изследване на физическото развитие на студентите от Софийския университет “Св. Климент Охридски"

Научният проект “Изследване на физическото развитие на студентите от Софийския университет “Св. Климент Охридски” се базира на научно-изследователската работа на специалистите по различните спортни дисциплини, включени в програмата за обучение от Департамента по спорт на СУ “Св. Климент Охридски”.

Физическото развитие е процес на изменение на морфофункционалните признаци на организма на човека в продължение на неговия живот (онтогенезис). Най-често това понятие се използва във връзка с измененията на външните размери и масата на тялото, които се измерват и се оценяват с антропометрични и биометрични показатели: ръст, тегло, гръдна обиколка и др. Научните наблюдения и обобщаването на практиката показват, че физическото развитие на човека е биосоциален процес, подчинен на влиянието на две взаимосвързани програми – онтогенетична и социална, които комплексно въздействат върху индивида.

Понятието “физическо развитие”, включва в себе си всички антропометрични показатели на личността, както и основните физически показатели за сила и издръжливост. Изследването на всички тях ще доведе до придобиване на цялостна представа за физическото и здравно състояние, които да бъдат използвани като насоки и препоръки за бъдещо развитие на студентската младеж.

Според Световната здравна организация здравето е „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест и инвалидност”. Какво е общото здравословно състояние на учащата се младеж в най-елитното висше училище? Този въпрос не е задаван дълго време. Последното проучване по проблема в Алма Матер е през 1976 г., което естествено не показва актуалното физическо, респективно здравословно развитие на обучаваните в Университета студенти.

Цел: Научният колектив си поставя за цел да проучи, обобщи и разкрие актуалното физическото развитие на студентите в СУ „Св. Климент Охридски”, като висше училище с неспортна насоченост.

Задачи: За целите на научното изследване, авторският колектив предлага конкретни тестове и нормативи за проверка на физическото развитие, здравословното състояние, самочувствието и отношението на студентите към заниманията със спорт. Базата данни ще бъдат сравнени, обобщение и анализирани с проведени такива по света и у нас със съответните препоръки за практиката.

Хипотеза: Изследователският колектив твърди, че студентите, които се занимават със спорт по време на следването си в Университета са с по-добро физическо развитие и съответно здравословно състояние от неспортуващите си колеги.

Авторският колектив е убеден, че обобщенията и теоретичните изводи от проекта ще дадат цялостна представа за здравословното състояние и отношението на студентите към спорта, като учебна дисциплина в Университета и като средство за подобряване на физическото развитие и здравето и повишаване на емоционалните и психически аспекти на младата личност.

__________________________________________________________

Ключови думи: студенти, спорт, физическо развитие, здравно състояние

Коментари

Влезте за да коментирате.