Начало / Университетът / Центрове / Университетски център по предприемачество и проектно управление / За Центъра

   

Университетският център по предприемачество и проектно управление:

 

 • Създава методологическа, методическа и проектна среда за партньорство в областта на предприемачеството и проектното управление.
 • Осъществява логистична подкрепа на бизнес средите за предприемаческа и иновационна дейност, в т.ч. за създаване на бизнес мрежи, бизнес инкубатори, социални партньорства и др.
 • Развива капацитет в областта на обучението, консултантската и проектната дейност за усвояване на средства от Европейските фондове и по други проектни схеми.
 • Създава благоприятни условия за повишаване на компетентността на членовете на университетската общност в областта на предприемачеството и проектното управление.
 • Създава и развива учебна документация, учебни материали, информационна база и изследователски потенциал по проблемите на предприемачеството и проектното управление и ги популяризира сред заинтересовани лица и групи.

 

 

 

За постигане на своите цели Университетският център по предприемачество и проектно управление осъществява следните дейности:

 

 • Организира обучение и тренинг в сферата на предприемачеството и проектното управление.
 • Организира и участва в изследвания в посочените области.
 • Осъществява проектна и консултантска дейност.
 • Създава, развива и разпространява информационни ресурси.
 • Организира натрупването, съхраняването и разпространението на професионални знания и ноу-хау.
 • Подпомага дейности, насочени към научното и професионално развитие на членове от университетската общност.
 • Организира и участва в научни форуми.
 • Инициира и участва в събития, допринасящи за постигане на целите и задачите на центъра.
 • Насърчава развитието на научни и професионални взаимоотношения с партньори от практиката.