Начало / Университетът / Центрове / Център за образователни услуги (ЦОУ) - Стопански факултет / Предстоящи обучения / Курс за следдипломна квалификация „Управление на аутсорсинг проекти и компании“

   

21.09.2022

 

През учебната 2022/2023 година магистърският курс „Управление на аутсорсинг проекти и компании“ на Стопански факултет може да бъде отново записан и като курс за следдипломна квалификация. Той се състои от две части, които ще се проведат съответно през зимния и летния семестър, и може да бъде записан от всички притежаващи бакалавърска или магистърска степен и с опит в областта на аутсорсинг и/или офшоринг. Успешно завършилите го студенти ще получат удостоверение за следдипломна квалификация, издадено от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

IT-Outsourcing-services-1

В рамките на курса студентите се запознават с най-новите тенденции на глобалния и местния пазар в областта на аутсорсинг и офшоринг, разглеждат основни теоретични концепции и понятия, обсъждат реални казуси от бизнеса, участват в дискусии и лекции с експерти от България и чужбина, както и провеждат собствени изследвания в български и чужди фирми. По-долу е публикуван списък с темите включени в обучението.

HStoyanova

Курсът, който е част от магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“, се води от д-р Христина Стоянова. Тя е Оперативен мениджър в HP Inc и има повече от 10 години опит в управлението на проекти и екипи в глобална среда. Д-р Стоянова има докторска степен по Стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски“, черен колан по Лийн 6 Сигма и сертификат Project Мanagement Professional (PMP®). В практиката си в бизнеса е провеждала множество обучения за управление на проекти, изнасяне на дейности, оптимизиране на процеси, професионално развитие и личен бранд.

Теоретичните познания в комбинация с практически примери и добри практики от бизнеса помогат на студентите да управляват успешно компании и проекти за аутсорсинг и офшоринг след завършване на курса. „Практиктическата му насоченост допринася за лесното усвояване на материала. В рамките на гост-лекциите се дискутират и представят реални казуси, с които хората от бизнеса се сблъскват ежедневно,“ споделя Иванка Гашурова, която завършва успешно курса за следдиплмна квалификация през учебната 2021/2022 година.

За да подпомогне професионалното развитие на студентите си, в допълнение на теоретичните лекции и практическите казуси, д-р Стоянова също така провежда уъркшопи с тях на различни теми, напр. подготовка за интервю за работа, дефиниране и комуникиране на личен бранд и подготовка за работната среда на бъдещето (Future of Work). Лилия Желязкова от магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“ добавя „Благодарение на нея (д-р Стоянова) започнах да разбирам бизнеса на друго ниво и получих работата, за която съм си мечтала, но преди не се чувствах достатъчно добра и подготвена за нея.“

За повече информация, както и за записване в курса, можете да се обърнете към д-р Стоянова на имейл hrstoyanova@gmail.com

Таксата за обучение във всяка от двете части на курса е 450 лв. Лекциите започват в началото на октомври и ще се провеждат всеки вторник от 18:30 ч. Д-р Стоянова ще покани всички, които са проявили интерес към курса, на първата лекция от него, която ще се проведе на 4 октомври от 18:30 ч. Крайният срок за записване в курса е 7 октомври 2022 г.

 

Управление на аутсорсинг проекти и компании – Част I

 1. Съдържание и цел на курса. Идентифициране на необходимите познания и умения за управление на аутсорсинг проекти и компании.
 2. Интегрираност vs Аутсорсинг. Стратегията аутсорсинг/офшоринг – основни характеристики и модели на управление. Видове аутсорсинг/офшоринг. Видове партньорства и техните характеристики. Основни теоретични постановки, концепции и понятия в областта на аутсорсинга/офшоринга и тяхното развитие.
 3. Развитие на явленията аутсорсинг и офшоринг по света и в България. Управления и развитие на партньорства при аутсорсинг и офшоринг. Изграждане на стратегически партньорства. Изнасяне на дейности от позицията на фирмите-клиенти. Основни въпроси пред фирмите.
 4. Защо да изнасяме дейности? – Видове стратегии за аутсорсинг/офшоринг и тяхната еволюция във времето (Strategic Management).
 5. Какви дейности можем да изнасяме? - Разделяне на дейности от веригата на стойността. Бизнес модели.
 6. Kак да изнасяме дейности? - Управление на аутсорсинг проекти. Управление на промяната (Project Management, Change Management).
 7. Къде да изнасяме дейности и към кого? - Фактори за привлекателност на локация/доставчик.
 8. Как да управляваме изнесени дейности и глобални виртуални екипи? – Механизми за координация на изнесени дейности. Роля на познанията за културата на страната/региона. Оперативно управление (Operations Management).
 9. До каква степен трябва да изнасяме и кога да спрем? - Управение на риска при аутсорсинг и офшоринг (Risk Management).
 10. Кога и как да преместим дейности от един доставчик към друг? - Управление на аутсорсинг проекти. Управление на промяната (Project Management, Change Management).
 11. Системи и мерки за сигурност. Защита на информацията и интелектуалната собственост на фирмите-клиенти при аутсорсинг (Cyber Security).
 12. Фактори за успех на изнасянетo на дейности от позицията на фирмите-клиенти.

 

Управление на аутсорсинг проекти и компании – Част II

 1. Развитие на явлението аутсорсинг по света и в България. Основни играчи в аутсорсинг бизнеса в България и на глобалния пазар.
 2. Защо да (НЕ) влизаме в аутсорсинг и офшоринг бизнеса в България? Какви са предимствата и недостатъците?
 3. Какви стоки, услуги и дейности можем да предоставяме?
 4. Къде да предоставяме дейности и на кого? Как да изградим профил на клиента?
 5. Как да намираме и привличаме фирми-клиенти? Как да водим преговори с тях? Сключване на договор
 6. Как да управляваме предоставянето на дейности и партньорството си с фирмите-клиенти?
 7. До кога да предоставяме изнесени дейности и кога да започнем производството на собствен продукт?
 8. Модели на развитие на фирми-доставчици на изнесени дейности.
 9. Развитие на нови позиции и умения в резултат на изнасянето на дейности.
 10. Ключови умения и фактори за успех на изнасянето на дейности от позицията на фирмите-доставчици.