Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Управление и органи

   

ЦИЕК има за свой висш ръководен орган Управителен съвет, който включва ръководителите на катедри, отговорниците на специалности и звена и завеждащия Библиотеката по изтокознание. Начело на управителния съвет е директорът на ЦИЕК, който се назначава от Ректора по предложение на Управителния съвет и се утвърждава от Академическия съвет.

Управителният съвет координира цялостната научноизследователска, учебнопреподавателска и популяризаторска дейност на ЦИЕК. Решенията на Управителния съвет на ЦИЕК подлежат на утвърждаване от деканското ръководство или от Факултетния съвет, в случаите, когато засягат финансови и общофакултетски проблеми.

 

Директор на ЦИЕК

Проф. дфн Александър Федотов