Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Новини / Магистърски интервюта 2015/2016 г. (септември)

   

КАТЕДРА ПО АРАБИСТИКА И СЕМИТОЛОГИЯ

Магистърска програма "Общество и култура на арабския свят": 15.09.2015 г. от 14.00 ч. в зала 3Б в ЦИЕК

КОМИСИЯ:
Председател: проф. дфн Цветан Теофанов
Членове: доц. д-р Павел Павлович, доц. д-р Симеон Евстатиев

Магистърска програма "Превод с източен език": 15.09.2015 г. от 14.00 ч. в зала 21 в ЦИЕК

КОМИСИЯ:
Председател: доц. д-р Цветомира Пашова
Членове: проф. д-р Александър Алексиев, ас. Людмила Янева

 

КАТЕДРА "ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ НА ИЗТОЧНА АЗИЯ"

Магистърска програма "Японски език и култура": 15.09.2015 г. от 10.00 ч. в зала 31А в ЦИЕК

КОМИСИЯ:
Председател: проф. дфн Бойка Цигова
Членове: доц. д-р Гергана Петкова, доц. д-р Антон Андреев

 

КАТЕДРА "КОРЕИСТИКА"

Магистърска програма "Общество и култура на Корея": 14.09.2015 г. от 13.00 ч. в зала 111 в ЦИЕК

КОМИСИЯ:
Председател: проф. дфн Александър Федотов
Членове: проф. д-р Светла Къртева-Данчева, гл. ас. д-р Райна Бенева

 

КАТЕДРА "КЛАСИЧЕСКИ ИЗТОК"

Магистърска програма "Индийско и иранско културознание и обществознание": 14.09.2015 г. от 12.00 ч. в каб. 19 в ЦИЕК

КОМИСИЯ:
Председател: проф. дфн Татяна Евтимова
Членове: проф. д-р Милена Братоева, доц. д-р Иво Панов, ас. Боряна Камова

 

КАТЕДРА ПО ТЮРКОЛОГИЯ И АЛТАИСТИКА

Магистърска програма "Приложно-лингвистична туркология":
писмен - 12.09.2015 г. от 09.00 ч. в ЦИЕК
устен - 12.09.2015 г. от 13.00 ч. в ЦИЕК

Магистърска програма "Османистика":
устен - 12.09.2015 г. от 13.00 ч. в ЦИЕК

КОМИСИЯ:
Председател: доц. д-р Ирина Саръиванова
Членове: доц. Юлия Кирилова-Димитрова, доц. Аник Минасян-Добрева