Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Новини / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР на ФКНФ, 2020 г.

   

28 - 31 октомври 2019 г.
Защити на магистърски дипломни работи

15 октомври 2019 г. (вторник), 10.00 ч., Аула
Общо събрание на ФКНФ

15 октомври 2019 г. (вторник), 13.30 ч., Аула
ОС на ФКНФ - избор на членове за ОС на СУ

24 април 2020 г. (петък), 11.00 ч., Аула
Промоция за връчване на дипломите за висше образование

27 - 30 април 2020 г.
Защити на магистърски дипломни работи

15 май 2020 г. (петък)
Седемнайста конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ

1 - 5 юли 2020 г.
Защити на магистърски дипломни работи

6 юли 2020 г. (понеделник)
Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - редовна сесия
Забележка: Устният държавен изпит се определя от съответната катедра след писмения държавен изпит.

19 август - 9 септември 2020 г.
Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ

8 септември 2020 г. (вторник)
Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия
9 септември 2020 г. (сряда)
Устен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия

10 - 11 септември 2020 г.
Провеждане на интервюта за магистри

26 - 31 октомври 2020 г.
Защити на магистърски дипломни работи