Начало / Университетът / Центрове / Център за икономически теории и стопански политики / Новини от Центъра / Сбогуваме се с проф. д.ик.н. Нансен Бехар, вдъхновител на Центъра за икономически теории и стопански политики

   

19.01.2022

 

На 81 години ни напусна проф. д.ик.н. Нансен Бехар, един от вдъхновителите на Центъра за икономически теории и стопански политики и дългогодишен преподавател по Икономически теории в Стопанския факултет на Софийския университет.

 

Нансен Бехар е роден на 17 април 1940 г. в Стара Загора. Дългогодишен професор по История на икономическите учения и доктор на икономическите науки, преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ръководител на Катедра „Икономика“. Автор е на научни монографии, статии и студии по проблемите на икономиката, икономическите теории и националната сигурност, публикувани на 9 езика.

 

 

Проф. Нансен Бехар бе също така директор на Института за социални анализи към БАН и преподавател в УНСС. Участвал е като ръководител и член на международни проекти - по естествените ресурси към ООН, икономическата сигурност на Балканите към фондация „Форд“, по етническите конфликти и икономиката към НАТО и др.

 

През 1992 година проф. Бехар основава първия частен изследователски институт - Института за социални и политически анализи.

 

Избран е за народен представител в 38-ото Народно събрание, където е зам.-председател на Комисията за национална сигурност, както и член на Парламентарната делегация в Европейския парламент.

 

Членува в Пьогушкото движение на учените, основано от Айнщайн и Ръсел, както и в международни асоциации по политически науки и международни редколегии. Проф. Нансен Бехар беше заместник-председател на Президиума на Висшата атестационна комисия, член на Икономическия и социален съвет на Република България и на Европейския икономически и социален комитет. Проф. д.ик.н. Нансен Бехар бе и постоянен член на движението на учените за сигурност и глобални проблеми на Европейския съюз.

 

Носител е на орден „Кирил и Методий“ I степен, на Златния знак на БАН, както и на редица международни награди и отличия.