Начало / Университетът / Центрове / Център за икономически теории и стопански политики / Новини от Центъра / Нов брой: BEP 2023 03, Mihail Yanchev, "Uncertainty: Definition and Classification for the Task of Economic Forecasting"

   

10.03.2023

 

 

 

BEP 2023 03, Mihail Yanchev, "Uncertainty: Definition and Classification for the Task of Economic Forecasting" (pdf)

(Full text)

 

Abstract:

The aim of this text is to establish a working definition and classification of uncertainty for the task of economic forecasting. This is necessary in order to arrive at a common understanding of the term, reduce semantic ambiguity and define a clear distinction when it comes to quantifying forecast uncertainty. Two fundamental sources on uncertainty by John Maynard Keynes and Frank H. Knight are reviewed from the perspective of the classification of uncertainty into aleatoric and epistemic, which is a separation of growing use in engineering and machine learning. The concepts of aleatoric and epistemic uncertainty are explored and the possible ambiguity and interaction between them are discussed. Finally, a working definition and classification of uncertainty is laid out and refined for practical use in the context of economic forecasting.

 

Keywords:

Frank H. Knight, John Maynard Keynes, uncertainty, economic forecasting

 

JEL: C53, D80, D81

Издаваната от Стопанския факултет и Центъра за икономически теории и стопански политики към СУ "Св. Климент Охридски" поредица от дискусионни материали (working paper series) Bulgarian Economic Papers (bep.bg) е индексирана от EconPapers на RePEc (Research Papers in Economics) и CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

 

В поредицата (ISSN: 2367-7082) се приемат текстове в областта на икономиката и стопанското управление с фокус върху проблеми на Югоизточна Европа и бившите стопанства в преход, без да се изключват глобални проблеми на икономическата теория и практика. Изследванията могат да имат емпиричен характер или да развиват и прилагат теоретични модели.