Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за доизграждане на обект - многофункционална спортна зала