Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Доставка на компютърна техника и електронно оборудване по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Обособена позиция № 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника и електронно оборудване за нуждите на мобилни лаборатории „Дигитализация на културно наследство“ (2 бр. мобилни лаборатории с национално покритие);

 

Обособена позиция № 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника и електронно оборудване в 4 бр. зали за обучение (3 бр. компютърни и 1 бр. презентационна);

 

Обособена позиция № 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника и електронно оборудване за основната сграда на ЦВП „Наследство БГ“, находяща се на ул. „Гурко“ № 7а в гр. София (обща споделена инфраструктура);

 

Обособена позиция № 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на настолни и мобилни компютри за нуждите на лаборатория „Виртуална реалност“;

Обособена позиция № 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на лаборатория за консервация и реставрация на книжовни паметници към Централна университетска библиотека „Св. Климент Охридски“;

Срок за получаване на оферти: 17.07.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 20.07.2020 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 220