Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП / Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на ДАТА център и научноизследователски инфраструктури и лабораториите на ЦВП "Наследство БГ" в изпълнение на проект "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ"

   

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 05.04.2019г.