Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП / „Изграждане, годишна поддръжка и абонамент за облачна среда с обучение на изследователите на ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци и кръгова икономика“, във връзка с изпълнението на проект „Чисти технологии за устойчиво развитие

   

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 05.08.2019г.