Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП / Доставка, монтаж и поддръжка на сървърно оборудване и компоненти за ДАТА център за обработка и съхраняване на големи масиви от данни в изпълнение на проект "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ"

   

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 29.03.2019г.