Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / „Периодични доставки на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски-19.03.2020г.“

   

Срок за получаване на оферти - 06.04.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 07.04.2020 г., 11:00 ч., Стая 13, Ректорат

Удължен срок за получаване на оферти - 10.04.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 13.04.2019 г., 11:00 ч., Зала 20, Ректорат