Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

   

Срок за получаване на оферти - 24.06.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 25.06.2020 г., 11:00 ч., Стая 20, Ректорат

 

Удължен срок за получаване на оферти - 29.06.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 30.06.2019 г., 13:00 ч., Зала 1, Ректорат