Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Обучение по нова специалност / ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за придобиване на НОВА специалност от студенти на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 2021/2022 г.

   

 

 

Правилата за обучение по нова специалност на студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 2020/2021 г. са приети на заседание на Академичния съвет с протокол № 11 от 30.06.2021 г.

 

Срокът за подаване на документи за придобиване на нова специалност е
от 23 до 27 август 2021 г.